C ile Programcılığa girmek isteyenler için en kapsamlı uygulama kitabı! Örnek Kodlarıyla 227 Program Bu kitap, “C Programlamanın Temelleri” adlı kitabın tamamlayıcısıdır. Derste, örnek problem çözümlerinde ve Bilgisayar Laboratuvarı uygulamalarında kullanılabilecek çok sayıda çözülmüş problemi içerir. Ayrıca program akışının denetimi, döngüler, array ve fonksiyonlar konularında bilgi ölçebilirliği olan çoktan seçmeli sorular (test) eklenmiştir. Prof. Dr. Timur Karaçay Pascal, C#, Java, Java Veri Yapıları, Python ve Ruby dillerini yalın ve akıcı bir anlatımla yazan usta bir yazar ve eğitimcidir. Uzun zamandır çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde programlama, web, veritabanı, algoritmalar gibi bilgisayar biliminin birçok dalında dersler vermiştir. • Sorular 1 • Veri Tipleri • Giriş/Çıkış (I/O) • Operatörler • Yönlendirme • Döngüler • Fonksiyonlar • Özyinelem (recursion) • Dizimler (arrays) • Çok boyutlu dizimler • Metin (string) • İşaretçiler (Pointers) • Çözümlü Sorular • Program Çözümleme • Dosya (FILE) • Döngü Problemleri • Karma Problemler • Yönlendirme Test Soruları • Döngü Test Soruları • Dizimler (Array) • Fonksiyonlar -Test- • İz Sürme (trace)

Benzer Kitaplar