Programcılığa adım atmak isteyenler için temel başvuru kaynağı!Prof. Dr. Timur Karaçay Pascal, C#, Java, Java Veri Yapıları, Python ve Ruby dillerini yalın ve akıcı bir anlatımla yazan usta bir yazar ve eğitimcidir. Uzun zamandır çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde programlama, web, veri tabanı, algoritmalar gibi bilgisayar biliminin birçok dalında dersler vermiştir. Programlama dilleri arasındaki farkları ve her birinin ortaya çıkış nedenini bilir. Ortaya çıkan bütün yeni diller, makinadan uzaklaşıp insana yaklaşır. Bu demektir ki, üst düzeyli bir dil programcının işini ne kadar kolaylaştırıyorsa, o kadar iyi sayılır. Yaygınlığı da o ölçüde artar. C dili bu genel kuralı bozan bir dildir. Ortaya çıktığı 1970 yılından beri ayakta kalmayı başarmıştır. Elbette bunun nedenleri vardır. Kitabı okuyanların anlayacağı gibi, başlıca neden şudur: C dili basittir ama bilgisayarın yapabileceği her işi ona yaptıracak yeteneklere sahiptir. 480 sayfa, 29 bölüm, 344 çözülmüş problem, 74 Liste içeren bu kitabı anlayarak okuyanlar, programlamanın temellerini öğrenmekle kalmayacak, bilgisayarın neler yapabileceğini de anlamış olacaklardır. Zaten bilgisayar programcısı olmanın ilk koşulu da budur. • Programlama Dilleri • Neden C Dili ? • C Programının Evreleri • Derleyiciler • C Programlarının Yapısı • Önişlemciler • Veri Tipleri • Karakterler • Operatörler • Biçem Belirteçleri (Format Specifiers) • Program Akışının Denetimi • Döngüler • İç içe Döngüler • Fonksiyonlar • Standard Library • Depo Sınıfları • time.h • Rastgele Sayılar • Özyinelem (recursion) • Dizim (array) • İşaretçiler (pointers) • String • Dinamik Bellek Yönetimi • Veri Yapıları • Bağlantılı Listeler • Yığıt (stack) • Kuyruk Yapısı • Dosyalar • Doğrusal Arama Yöntemleri • ikil arama • Ağaçlar

Benzer Kitaplar