Tarih ilminin bireysel faydaları olduğu gibi toplumsal ve evrensel faydaları da vardır. Bireysel olarak tarih ilmi insanın kendisini bilmesine, olayları anlayıp açıklayabilmesine katkı sağlar. Toplumsal bakımdan milli bilinç kazanmaya, geçmişten ders alarak geleceğe yön vermeye imkân tanır. Evrensel yönden ise ortak değerlere sahip çıkmayı ve barış içinde bir arada yaşamayı öğretir. Tarih bizim daha iyi görmemize yardım eder. Tarihin bilinmesi geleceği düşünmek için gereklidir, çünkü gelecek bir bakıma geçmişe bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla meseleye bir meslek edinmekten ziyade son derece faydalı bir ilmi öğrenebilmek maksadıyla yaklaşıldığında tarih öğrenmenin daha kolay olacağı açıktır.