Bozdoğan Yörükleri Anadolu konar göçerleri içerisinde en kalabalık gruplardan biridir. Henüz XIV. yüzyılda Suriye’nin kuzeyinde varlığından haberdar olduğumuz Bozdoğanlar, bölgedeki siyasi hadiselere karışacak kadar nüfus ve nüfuz sahibi idiler. Osmanlı Döneminde İçel bölgesinden Göller Yöresi’ne buradan da Aydın civarına kadar uzanan çok geniş bir sahaya dağılmış bulunan yüzlerce Bozdoğan cemaati mevcuttur. Ancak bu cemaat hakkında yeterli çalışma maalesef yapılmamıştır.

Benzer Kitaplar