18. ve 19. yüzyıllarda mütevâzi bir kıyı ve orman kenti olan, kentin fiziksel dokusunun bireyle adeta bütüleştiği Akçakoca, Osmanlı Devleti'nin odun ve kereste ihtiyacının karşılandığı önemli taşra kentlerinden birisidir. Kentin liman kenti olması kır ve kent alanlarının birlikte gelişmesinde etkili olmuştur. Kitap İslam kent nüfus dokusunda olup olmadığı merak edilen zenginler mahallesi olgusunu Akçakoca örneği ile ispat etmekte, Akçakoca'da yaşayan bazı ailelere, atalarından tevârüs eden meslek ve sosyal statülerini takip etmede rehberlik yapmakta, bu bağlamda kentin sosyal, ekonomik ve idari tarihini tahlîlî ve karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Çalışma sadece monografik nitelikler taşıyan bir araştırma olmayıp, 18. ve 19. yüzyılla ilgili değerlendirmeleriyle 20. yüzyılda kentte meydana gelen sosyal ve ekolojik varyantları takip etmede önemli ipuçları vermektedir. Elinizdeki kaynak, İstanbul Başbakanlık Osmanı Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan ve Akçakoca'ya ilişkin bilgilerin yer aldığı tüm orjinal kaynakları geniş çaplı olarak incelemektedir.

Benzer Kitaplar