1789 Fransız Devrimi’ni, Bastille Zindanına ve Garnizonuna saldırarak, Paris’in yoksulları baldırı çıplaklar (sans-culottes) başlattı. Krallığa, Feodalite’nin ve Kilise’nin saltanatına onlar son verdiler. Versailles Sarayı’na onlar yürüdüler. Cumhuriyet uğruna, özgürlük, eşitlik, kardeşlik uğruna onlar öldüler, öldürdüler.

Benzer Kitaplar