...yine de, birçok tarihçinin, Osmanlı İmparatorluğu’nu incelmiş Batı standartlarına göre bayağı ve aykırı bulma eğilimi, kuşkusuz Osmanlı uygarlığının ince ayrımları yanında, bu uygarlıkla Avrupa’nın geri kalan bölgeleri arasındaki ortak öğeleri karanlıkta bırakmıştır. ...gerçeğe ulaşmayı hedef edinen tarih araştırmaları, doğru suallerle işe başlamak zorundadır. Osmanlı Devleti idarecileri XVII. yüzyılda neden batıya yönelmediler? ya da Osmanlı Devleti niçin kapitalist sisteme daha önceki bir dönemde entegre olmadı? gibi bugünden geçmişi yargılayan mutlakçı sorularda ciddi bir yöntem problemi vardır ve bu tür suallerle başlayan tarih araştırmalarının tarihi olguyu anlamlı bir bütün içinde ortaya koyabilmeleri çok güçtür. Doğru suallerle işe başlamak... Bu kitap; doğru suallerle 16. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde Piyasa nın karşıtı Pazar ı incelemek ve ancak doğru suallerin bizi Osmanlı’ya dair araştırmalar için özgün ve Osmanlı’yı anlamaya mümkün kılacak bir metoda ulaştırabileceğini vurgulamak üzere ortaya çıkmıştır.

Benzer Kitaplar