Osmanlı arşivinde bulunan tahrir defterleri oldukça önemli kaynaklardır.. Tahrir defterlerinin bilimsel metotlarla yani, araştırılması ve tahlili faaliyeti günümüzde büyük bir önem taşımaktadır.. Bu kaynaklar Osmanlı döneminde bilinen dünyanın büyük bir kısmının sosyal, ekonomik, yönetsel, askeri vb. yönlerine ışık tutmaktadır.

Benzer Kitaplar