Yükleniyor

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Halil İnalcık, Suraiya Faroqhi, Donald Quataert, Bruce McGowan tarafından yazılan ve Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi adıyla çevrilen ve iki cilt olarak basılan eserde konuyla ilgili çok yetkin ve güzel makaleler bulunmaktadır. Bunların dışında bu çalışmada istifade ettiğimiz ve dipnotlarda ve bibliyografyada belirttiğimiz daha birçok çalışma mevcuttur. Ancak bunlar daha çok ihtisas erbabına hitap etmektedir.