Yükleniyor

Ukrayna bozkırlarından Orta Afrika’ya ve Orta Avrupa’dan Hind Okyanusu’na kadar uzanan geniş bir coğrafya üzerinde yüzlerce yıl siyasî ve askerî bir güç olarak müessir olmuş olan Osmanlı devleti, XIX. yüzyıldan itibaren yerli ve yabancı tarihçilerin ilgi odağı olmuştur. XV. yüzyılın ortalarından XVII. yüzyılın sonuna kadar 250 yıl, bulunduğu coğrafyanın tek belirleyici siyasî gücü olan bu devletin siyasî, askerî, malî teşkilatı, dayandığı hukukî çerçeve ile sosyal ve ekonomik yapısı yerli ve yabancı birçok araştırmanın konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Benzer Kitaplar